De Voedsel Reaktie Test kan helaas niet de diamine-oxidase in het bloed en de histamine-intolerantie analyseren. Daarvoor moet er een aparte histamine-intolerantie test uitgevoerd worden.